سرمایه گذاری امن و بدون استرس

info @berelianpm.com

Search
Close this search box.

هنجارهای رفتاری مدیران صندوق‌ها

هنجارهای رفتاری مدیران صندوق‌ها

فهرست

هنجارهای رفتاری مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری 

مطابق با آخرین ابلاغیه سازمان بورس و اوراق بهادار، برخی از هنجارهای رفتاری لازم الرعایه توسط مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری بدین شرح است:

۱.      نسبت به قوانین و مقررات و ضوابط حاکم بر فعالیت صندوق آگاهی و پایبندی داشته باشد و نباید آگاهانه در انجام هرگونه تخلف از قوانین و مقررات و ضوابط مباشرت، مشارکت یا معاونت داشته باشد؛

۲.      حداکثر تلاش خود را به منظور کسب حداکثر بازدهی برای سرمایه‌گذاران صندوق در چارچوب قوانین و مقررات فراهم نماید و تلاش خود را به کار گیرد تا زیانی متوجه سرمایه‌گذار نشود؛

۳.      همواره منافع سرمایه‌گذاران صندوق را بر منافع خود یا سایر اشخاص ثالث ارجح بداند؛

۴.       در به حداقل رساندن تعارض منافع اهتمام جدی داشته و چنانچه به هر دلیلی بین منافع سرمایه‌گذاران با منافع مدیر یا اشخاص وابسته به مدیر، تعارض پیش آید، تأدیه حقوق سرمایه‌گذاران برتأدیه حقوق مدیر یا اشخاص وابسته به مدیر مقدم باشد و از اقداماتی که شائبه تعارض منافع دارد، خودداری نماید؛

۵.       تمامی مواردی را که انتظار میرود استقلال و بی طرفی مدیر صندوق را خدشه دار نماید یا با وظایف وی در قبال سرمایه‌گذاران تداخل داشته باشد، به شکل کامل و منصفانه افشا کند. همچنین الزم است، افشای مسائل یاد شده به شکلی بارز، صریح و روشن انجام شود؛

۶.       انصاف و بی طرفی را در خصوص سرمایه‌گذاران صندوق رعایت نماید و اطلاعات سرمایه‌گذاران صندوق را جز در مواردی که مطابق قوانین و مقررات ارائه آن با اشخاص ذی صالح ضروری است، محرمانه تلقی نماید؛

۷.       اطلاعات کافی در خصوص فرایند سرمایه‌گذاری، مزایا و ریسکهای سرمایه‌گذاری، مقررات حاکم بر فعالیت صندوقهای سرمایه‌گذاری را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار داده و پاسخگویی مناسب به سوالات آنها داشته باشد؛

۸.       در رقابت با رقبای خود، رفتاری توأم با احترام و انصاف داشته باشد و از اقدامی که منجر به ایجاد رقابت ناسالم در جذب یا سرمایه گذاری منابع شده و یا تهدیدی برای حرفه مدیریت دارایی شود از جمله پرداخت یا دریافت سودهای غیر متعارف، تخریب و تبلیغات سوء علیه رقبا، جذب غیر منصفانه سرمایه‌گذار از رقبا و اغوای سرمایه‌گذاران خودداری نماید. همچنین در تبلیغات باید از ادعاهای کذب، گمراه کننده و غیر قابل اثبات پرهیز گردد؛

۹.       سرمایه‌گذاری منابع صندوق در موضوعات سرمایه‌گذاری مجاز اعلام شده، باید صرفاً بر اساس منافع سرمایه‌گذاران صندوق انجام پذیرد و از هرگونه سرمایه‌گذاری منابع صندوق به نحوی که علاوه بر منافع سرمایه‌گذاران صندوق دستیابی به منافع سایر اشخاص مد نظر باشد، پرهیز گردد؛

۱۰.   در خصوص سرمایه‌گذاری‌هایی که به هر نحو مدیر صندوق یا اشخاص وابسته به وی طرف معامله صندوق قرار میگیرد، معامله مذکور باید منصفانه بوده و شواهد و قرائن این امر نیز موجود باشد.

هنجارهای رفتاری مدیران صندوق‌ها
هنجارهای رفتاری مدیران صندوق‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *