سرمایه گذاری امن و بدون استرس

info @berelianpm.com

Search
Close this search box.

قراردادها و فرم‌ها

نمونه قرارداد سبدگردانی اختصاصی

فرم کسب اطلاعات مشتریان حقیقی و پرسشنامه ارزیابی توان مشتری

فرم کسب اطلاعات مشتریان حقوقی و پرسشنامه ارزیابی توان مشتری

نحوه محاسبه بازدهی سبد