سرمایه گذاری امن و بدون استرس

info @berelianpm.com

Search
Close this search box.

سبد سرمایه‌گذاری کارمایه

مناسب سرمایه گذاران که سعی در افزایش ثروت با گام های مطمئن اند و افرادی که نیاز به وجه نقد کافی در زندگی روزمره خود دارند.

شرایط سبد سرمایه‌گذاری کارمایه

ریسک: پایین
خلاصه: مناسب سرمایه گذاران که سعی در افزایش ثروت با گام های مطمئن اند و افرادی که نیاز به وجه نقد کافی در زندگی روزمره خود دارند.