سرمایه گذاری امن و بدون استرس

info @berelianpm.com

Search
Close this search box.

سبد سرمایه‌گذاری هم افزا

سبد هم افزا

افراد آشنا با بازار که زمان و امکانات نرم افزاری متناسب با میزان سرمایه خود را در اختیار نداشته، تمایل به فعالیت در بازارهای مالی دارند.

سبد سرمایه‌گذاری آسوده

سبد آسوده

طرح سبدگردانی برلیان جهت مشتریان خود سبد بسیار کم ریسک سبد آسوده است. این سبد شامل اوراق و ابزارهای مالی بدون ریسک با پرداخت سود نقدی است.

سبد سرمایه‌گذاری کارمایه

مناسب سرمایه گذاران که سعی در افزایش ثروت با گام های مطمئن اند و افرادی که نیاز به وجه نقد کافی در زندگی روزمره خود دارند.

سبد سرمایه‌گذاری جهش

متناسب افرادی که به واسطه برخورداری از سطح ریسک پذیری بالا ، انتظار کسب حداکثر بازدهی ممکن از بازار را دارند.

سبد سرمایه‌گذاری رویش

مناسب اشخاصی که تمایل به یک سرمایه گذاری بلند مدت و آینده نگر با افق کسب سود عایدی سرمایه ای متوسط دارند.