سرمایه گذاری امن و بدون استرس

info @berelianpm.com

Search
Close this search box.

سبد سرمایه‌گذاری رویش

مناسب اشخاصی که تمایل به یک سرمایه گذاری بلند مدت و آینده نگر با افق کسب سود عایدی سرمایه ای متوسط دارند.

شرایط سبد سرمایه‌گذاری رویش

ریسک: متوسط
خلاصه: مناسب اشخاصی که تمایل به یک سرمایه گذاری بلند مدت و آینده نگر با افق کسب سود عایدی سرمایه ای متوسط دارند.