سرمایه گذاری امن و بدون استرس

۳۱۳۱۳۰۶۸۷۰

Search
Close this search box.

سبد سرمایه‌گذاری جهش

متناسب افرادی که به واسطه برخورداری از سطح ریسک پذیری بالا ، انتظار کسب حداکثر بازدهی ممکن از بازار را دارند.

شرایط سبد سرمایه‌گذاری جهش

ریسک: بالا
خلاصه: متناسب افرادی که به واسطه برخورداری از سطح ریسک پذیری بالا ، انتظار کسب حداکثر بازدهی ممکن از بازار را دارند.