مراحل سرمایه گذاری

مرحله 1

مراجعه به شرکت سبدگردان برلیان

 

مرحله 2

ارائه مدارک هویتی(شناسنامه و کارت ملی)

مرحله 3

تکمیل فرم ارزیابی ریسک مشتریان

مرحله 4

انعقاد قرارداد سبدگردانی

مرحله 5

واریز سرمایه یا تسلیم اوراق بهادار

مرحله 6

دریافت شناسه کاربری و رمزعبور