فائزه خانبانی

نماینده مجوز _ کارشناس عرضه و پذیرش
ایمیل : berelianpm12@GMAIL.COM

فائزه خانبانی دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازار سرمایه ، دارای ده سال سابقه فعالیت حرفه ای در زمینه معاملات و تحلیل بورس اوراق بهادار و کالا در کارگزاری های آگاه، امین سهم ، ابراز و راهبرد میباشد. علاوه بر این ایشان دارای مدارک حرفه ای اصول بازار سرمایه ، مدیریت نهادهای بازار سرمایه، عرضه و پذیرش ،معامله گری اوراق بهادار، بورس کالا، بورس انرژی، ابزار مشتقه و تحلیل گری بازار سرمایه میباشد.