امین اوزی

نماینده مجوز _ مدیر سبد
ایمیل : evazi@gmail.com

امین اوزی فارغ التحصیل رشته مدیریت مالی است و از سال 1396 حضوری فعال  در بازار سرمایه ایران داشته و سابقه فعالیت به عنوان مدیر شعبه و مدیر توسعه در کارگزاری آگاه اصفهان را دارد. ایشان گواهینامه‌های تحلیل گری بازار سرمایه و اصول بازار سرمایه را دارا می‌باشد.