راهکار سرمایه گذاری

اطلاعات شخصی

انتخاب نوع مشاور

انتخاب روز

انتخاب ساعت

از اینکه برلیان را به عنوان مشاور خود برگزیده اید خرسندیم


تیم مشاور و مرکز تماس برلیان جهت ارائه خدمات اثربخش طی این فرآیند شناخت ابتدایی نسبت به نیاز های شما مخاطب گرامی پیدا خواهد کرد. با توجه به تفاوت راهکارهای سرمایه گذاری فردی و سازمانی در این مرحله لطفا نوع سرمایه گذار را مشخص بفرمایید:

شخص حقیقی
شخص حقوقی

لطفا اطلاعات خود را وارد نمایید.

لطفا اطلاعات خود را وارد نمایید.

با مشخص نمودن نوع و زمان مشاوره، مشاوران برلیان با شما تماس میگیرند.

چنانچه تمایل دارید باتوجه به شرایط مالی و اهداف شما، راهکار مناسب به شما پیشنهاد شود گزینه مشاوره سرمایه گذاری را انتخاب نماید. اما اگر با راهکارها و طرح های برلیان آشنایی دارد و نیاز به اطلاعات بیشتر در مورد آنها دارید گزینه راهکارها و طرح ها را انتخاب بفرماید.

مشاوره سرمایه گذاری
راهکار ها و طرح ها

با مشخص نمودن نوع و زمان مشاوره، مشاوران برلیان با شما تماس میگیرند.

لطفا از میان راهکارهای سرمایه گذاری و مدیریت مالی متنوع برلیان ویژه سازمان ها و شرکتها انتخاب بفرمایید.

مشاوره سرمایه گذاری
ابزارهای تامین مالی
ابزارهای پوشش ریسک
بازارگردانی

لطفا زمان مناسب برای تماس مشاوران برلیان را انتخاب بفرمایید.

لطفا بازه زمانی مناسب جهت تماس در مشخص نمایید.

9 الی 11
11 الی 13
13 الی 15
15 الی 17
17 الی 19
19 الی 21
اطلاعات شما ذخیره و کارشناسان ما در تاریخ انتخاب شده با شما تماس خواهند گرفت.