هیئت مدیره و مدیران

معرفی

شرکت سبدگردان برلیان (سهامی خاص) در تاریخ 1399/09/29 تحت شماره ثبت 66434 و شناسه ملی 14009659491 در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری به ثبت رسیده است .

و در تاریخ 1399/10/07 تحت شماره 11784 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد مالی ثبت شده است و از تاریخ یاد شده مشمول مقررات، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه های مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد.

استراتژی ما:

سرمایه گذاران زیادی وجود دارند که تمایل ندارند سبد سهام خود را شخصا و مستقیما مدیریت کنند. ما به وکالت از آنها مبتنی بر تعهد و دقت و مسئولیت پذیری، سبد سهام آنان را مدیریت می کنیم و آرامش خاطر و رضایت مشتریان را از این طریق فراهم می کنیم.

یک تیم متخصص و حرفه‌ای با سابقه ای درخشان فراهم آورده ایم تا بتوانیم سبد سهام شما را حفظ، بهینه و تبدیل به احسن کنیم.

ارزش ها :

ما شرکت خود را مبتنی بر سه اصل شفافیت، رازداری و رابطه برنده-برنده در بلندمدت اداره می کنیم.

عدم افشا اطلاعات شخصی و محرمانه مشتریان، مدیریت سبد سهام سرمایه گذاران بر اساس ترجیحات و سطح ریسک پذیری آنان، صداقت در رفتار و گفتار و صیانت از دارایی های سرمایه گذاران همچون دارایی های شخصی خودمان جز ارزش های ما هستند. همچنین پرهیز از منفعت کوتاه مدت و ایجاد رابطه بلندمدت خطوط قرمز ما در کسب و کار هستند. اعتماد مشتری سرمایه اصلی ماست.

هیئت مدیره و مدیران