معرفی

شرکت سبدگردان برلیان (سهامی خاص) در تاریخ 1399/09/29 تحت شماره ثبت 66434 و شناسه ملی 14009659491 در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری به ثبت رسیده است .

و در تاریخ 1399/10/07 تحت شماره 11784 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد مالی ثبت شده است و از تاریخ یاد شده مشمول مقررات، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه های مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد.

سبد اختصاصی

صندوق های سرمایه گذاری

روش های مورد استفاده در تجزیه و تحلیل

انواع اوراق بهادار تحت مدیریت در سبدهای اختصاصی

روابط تجاری اساسی با اشخاص حقیقی و حقوقی

سبدگردانی اختصاصی یکی از خدمات محوری شرکت سبدگردان برلیان است که طی آن استراتژی‌ سرمایه‌‏گذاری براساس اهداف مالی و سطح تحمل ریسک و انتظارات از بازدهی مشتریان طراحی می‌شوند. این خدمت از طریق انعقاد قرارداد رسمی با حداقل سرمایه پنجاه میلیارد ریال معادل پنج میلیارد تومان طی یک دوره یکساله با مشتری صورت می پذیرد. هرگونه تغییر در مدت قرارداد سبدگردانی، منوط به توافق طرفین قرارداد خواهد بود.

حدود مسئولیت‌ها، اختیارات و نیز شرایط فعالیت سبدگردانی اختصاصی بر مبنای دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردان، مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار بوده و این شرکت بنای خود را بر رعایت جامع و کامل دستورالعمل مذکور قرار داده‌است. سبدگردان برلیان در تعیین تنوع دارایی‌های موضوع سرمایه‌گذاری، سطح تحمل ریسک و بازده مورد انتظار مشتری را مبنای فعالیت خود قرار داده و طی دوره‌های سه‌ماهه به ارائه گزارش عملکرد سبد پرداخته و میزان رضایتمندی سرمایه‌گذار، مورد ارزیابی مجدد قرار می‌گیرد.

کارمزدهای سبدگردانی در چارچوب مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار و براساس قراردادهای توافقی بین سبدگردان و مشتری مشخص می‌شود. لذا براساس مفاد قرارداد سبدگردانی، کارمزد به صورتی تدوین گردیده‌است که تا سقف نرخ سود بدون ریسک(معادل 20 درصد) کارمزدی دریافت نمی‌گردد و کارمزد سبدگردانی معادل 20 درصد سود مازاد بر مبنای عملکرد سبد سهام می‌باشد.