سهامداران

شرکت سبدگردان برلیان (سهامی خاص) در تاریخ 1399/09/29 تحت شماره ثبت 66434 و شناسه ملی 14009659491 با سرمایه 100 میلیارد ریال در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری به ثبت رسیده است و در تاریخ 1399/10/07 تحت شماره 11784 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد مالی ثبت شده است و از تاریخ یاد شده مشمول مقررات، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه های مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد.تیم مدیریت سبدگردانی برلیان با تجربه‌ سال‌ها مدیریت سرمایه قادر است دارایی سرمایه‌گذاران را در بورس اوراق بهادار به صورت تخصصی و حرفه‌ای مدیریت کند و سرمایه‌گذاران می‌توانند بدون دغدغه خاصی از سود بازار سرمایه بهره‌مند شوند.