سبد هم افزا

ریسک متوسط

بررسی اجمالی

مدیریت سبد سرمایه گذاری هم افزا بصورت تعاملی و با همکاری سرمایه گذار خواهد بود. برلیان در این طرح تیم تحلیلی- مدیریتی کارآزموده و مجرب و همجنین سامانه های  پردازش و تفسیر اطلاعات و ابزارهای معاملاتی هوشمند را در اختیار سرمایه گذار خواهد گذاشت تا طی همکاری مستقیم و پیوسته فرآیندهای مدیریت دارایی ها و سبدگردانی  انجام شود. 

مخاطبین:  افراد آشنا با بازار سرمایه که زمان و امکانات نرم افزاری پردازش و تحلیل  متناسب با میزان سرمایه خود را در اختیار نداشته اما تمایل به فعالیت حرفه ای در بازارهای مالی دارند. آنها علاقمند هست تا حضور در بازارهای مالی را در کنار یک تیم حرفه ای و مجرب تجربه نمایند. 

حداقل سرمایه: ۱۵ میلیارد تومان 

مدیریت سبد سرمایه گذاری هم افزا بصورت تعاملی و با همکاری سرمایه گذار خواهد بود. برلیان در این طرح تیم تحلیلی- مدیریتی کارآزموده و مجرب و همجنین سامانه های  پردازش و تفسیر اطلاعات و ابزارهای معاملاتی هوشمند را در اختیار سرمایه گذار خواهد گذاشت تا طی همکاری مستقیم و پیوسته فرآیندهای مدیریت دارایی ها و سبدگردانی  انجام شود.