سبد کارمایه

کم ریسک

بررسی اجمالی

این سبد بر اساس راهبرد سرمایه گذاری درآمد محور ، به سراغ شرکت ها و ابزارهای مالی می رود که جریانات نقدی منظمی را از طریق پرداخت سود تقسیمی سالیانه برای سرمایه گذاران خود فراهم می آورند. لازم به ذکر است که این دسته از شرکت ها عموما به جهت همین ساز و کار تقسیم سود ، از پتانسیل های رشد قیمتی کمتری برخوردارند. در همین راستا تیم تحلیلگران برلیان همواره با بررسی تمامی جوانب ، زیر ساخت ها و طرح های توسعه شرکت های گوناگون ، با جدیت تمام تلاش میکند تا علاوه بر ایجاد یک درآمد سرمایه گذاری پایدار ، عایدی سرمایه ای مناسبی را نیز از طریق کارمایه ، برای سرمایه گذاران به ارمغان آورد.


مخاطبین:

کارمایه در یک نگاه کلی مناسب سرمایه گذاران محافظه کاری که سعی در افزایش ثروت خود با گام های مطمئن و آهسته دارند ، جامعه بازنشسته کشوری و همچنین کلیه افرادی میباشد که علاوه بر یک سرمایه گذاری با ریسک متوسط و یا حتی کم ، نیاز به وجه نقد کافی در زندگی روزمره خود دارند.

ویژگی های با اهمیت:

1. جریانات نقدی و تقسیم سود مناسب.

2. امکان بازخرید پیش از موعد: سرمایه گذار بدون پرداخت جریمه یا هزینه اضافی میتواند در هرزمان نسبت به بازخرید و اتمام عملیات سبدگردانی اقدام نماید.

3. بهرمندی از معافیت های مالیاتی عایدی سرمایه در انتهای دوره.

4. سرمایه گذاری مطمئن : شرکت های موضوع سبد کارمایه با توجه به اینکه عموماً در مرحله سوم چرخه حیات و بلوغ خود هستند از ریسک های کمتری برخوردارند.

این سبد بر اساس راهبرد سرمایه گذاری درآمد محور ، به سراغ شرکت ها و ابزارهای مالی می رود که جریانات نقدی منظمی را از طریق پرداخت سود تقسیمی سالیانه برای سرمایه گذاران خود فراهم می آورند. لازم به ذکر است که این دسته از شرکت ها عموما به جهت همین ساز و کار تقسیم سود ، از پتانسیل های رشد قیمتی کمتری برخوردارند. در همین راستا تیم تحلیلگران برلیان همواره با بررسی تمامی جوانب ، زیر ساخت ها و طرح های توسعه شرکت های گوناگون ، با جدیت تمام تلاش میکند تا علاوه بر ایجاد یک درآمد سرمایه گذاری پایدار ، عایدی سرمایه ای مناسبی را نیز از طریق کارمایه ، برای سرمایه گذاران به ارمغان آورد.


حداقل سرمایه گذاری
حداقل سرمایه گذاری1000000