سبد رویش

ریسک متوسط

بررسی اجمالی

سبد رویش با بهره گیری از راهبرد سرمایه گذاری رشدی متشکل از سهام شرکت هاییست که غالبا روند رو به رشدی در صنعت خود داشته و از پتانسیل های توسعه ای فراوانی در آینده برخوردارند. در این روش پرداخت سود نقدی اهمیت ندارد. بر همین اساس این دسته از شرکت ها سود سالانه حاصل از فعالیت خود را درون شرکت نگه داری کرده و از آن در جهت توسعه پروژه ها و اجرای طرح های توسعه آینده شرکت استفاده میکند. برلیان با بکارگیری ممتاز ترین کارشناسان ارزیابی و ارزشیابی طرح ها ، تلاش میکند مجموعه این شرکت ها را بررسی کرده و بهترین چینش سبد را متناسب با علاقه مندان این راهبرد فراهم آورد.

مخاطبین:

این سبد با سطح ریسک متوسط مناسب کلیه اشخاصی میباشد که تمایل به یک سرمایه گذاری بلند مدت و آینده نگر با افق کسب سود عایدی سرمایه ای ، به مراتب بالاتر از تورم را دارند. از جمله مهمترین مخاطبان این طرح  میتوان به بازاریان ، کارمندان  و والدین به منظور تامین نیازهای مالی آتیه فرزندان اشاره کرد.

ویژگی های با اهمیت:

1. قابلیت رشد بالا با توجه به سوابق تاریخی و همچنین پیش بینی های تحلیلی موجود در رابطه با آینده اقتصاد.

2. امکان بازخرید پیش از موعد: سرمایه گذار بدون پرداخت جریمه یا هزینه اضافی میتواند در هرزمان نسبت به بازخرید و اتمام عملیات سبدگردانی اقدام نماید.

3. بهرمندی از معافیت های مالیاتی عایدی سرمایه در انتهای دوره.

سبد رویش با بهره گیری از راهبرد سرمایه گذاری رشدی متشکل از سهام شرکت هاییست که غالبا روند رو به رشدی در صنعت خود داشته و از پتانسیل های توسعه ای فراوانی در آینده برخوردارند. در این روش پرداخت سود نقدی اهمیت ندارد. بر همین اساس این دسته از شرکت ها سود سالانه حاصل از فعالیت خود را درون شرکت نگه داری کرده و از آن در جهت توسعه پروژه ها و اجرای طرح های توسعه آینده شرکت استفاده میکند. برلیان با بکارگیری ممتاز ترین کارشناسان ارزیابی و ارزشیابی طرح ها ، تلاش میکند مجموعه این شرکت ها را بررسی کرده و بهترین چینش سبد را متناسب با علاقه مندان این راهبرد فراهم آورد.