سبد جهش

پر ریسک

بررسی اجمالی

ساز و کار سبد جهش بدین صورت است که در ابتدا سعی میشود قدرت خرید سرمایه گذار با استفاده از اعتبارات مالی ارتقاء یافته و سپس فرآیند سبدگردانی آغاز گردد. به بیان دیگر برلیان طی این پلن سرمایه گذاری تلاش میکند که فرد سرمایه گذار را با با بیشترین حجم سرمایه ممکن وارد بازار کند. در چنین حالتی با توجه به اهرم مالی استفاده شده ، امکان کسب بازدهی به مراتب بالاتر از حد ممکن برای شخص سرمایه گذار فراهم میشود.

مخاطبین:

سبد جهش اختصاصا متناسب با افرادی طراحی شده است که به واسطه برخورداری از سطح ریسک پذیری بالا ، انتظار کسب حداکثر بازدهی ممکن از بازار را دارند.

ویژگی های با اهمیت:

1. امکان کسب سود و زیان بیشتر نسبت به بازار.

2. امکان بازخرید پیش از موعد: سرمایه گذار بدون پرداخت جریمه یا هزینه اضافی میتواند در هرزمان نسبت به بازخرید و اتمام عملیات سبدگردانی اقدام نماید.

3. بهرمندی از معافیت های مالیاتی عایدی سرمایه در انتهای دوره.

ساز و کار سبد جهش بدین صورت است که در ابتدا سعی میشود قدرت خرید سرمایه گذار با استفاده از اعتبارات مالی ارتقاء یافته و سپس فرآیند سبدگردانی آغاز گردد. به بیان دیگر برلیان طی این پلن سرمایه گذاری تلاش میکند که فرد سرمایه گذار را با با بیشترین حجم سرمایه ممکن وارد بازار کند. در چنین حالتی با توجه به اهرم مالی استفاده شده ، امکان کسب بازدهی به مراتب بالاتر از حد ممکن برای شخص سرمایه گذار فراهم میشود.